Udvalgs medlemmer

Udvalgsmedlemmer

Sponsorudvalget består pr. 01.01.23 af:

Formand:
Henrik Schmidt

mister@schmidt.mail.dk

Sekretær /økonomiansvarlig
Eva Krongaard
eakrongaard@webspeed.dk

Medlem Gymnastik :
Micki Skovgaard

micki.r.skovgaard@gmail.com

Medlem Skytterne :
Annette Pedersen

annettejust93@gmail.com

Medlem Håndbold :
Peter Kolle
formand@hojbyhaandbold.dk

Claus Elgaard

clauselgaard68@gmail.com

Medlem Fodbold :

Martin Haarby

mwhaarby@gmail.com

Medlem Hovedbestyrelsen :

Jabob Kristensen

tina.jacob@kristensen.mail.dk

Medhjælper / tovholder:
Uffe Willumsen
uffe@standlux.dk