Lejebetingelser

Lejeperiode: Lejen dækker en dags brug. Opstilles på samme dag og nedtages efterfølgende morgen eller efter nærmere aftale, se lejeaftale. Vider udlån eller udlejning til tredjemand er ikke tilladt uden forudgående accept fra Højby S&G’s Sponsorudvalg.

Betalingsbetingelser: Der forudbetales et depositum på 50 % af lejen ved bestilling, restbeløbet betales kontant ved levering. Betalingskort modtages ikke.

Leveringsforhold: Ved medmontage forventes der hjælp af 2 voksne personer. Dette gælder både ved opsætning og nedtagning. Levering og afhentning inden for 10 km uden beregning, derefter 3 kr. pr kørt km.

Efter opsætning efterses teltet for fejl og mangler sammen med lejer.

Lejer kan og må ikke påregne at få det lejede opstillet ved orkan, storm eller andet vejrlig, der forhindrer, at materiellet opstilles forsvarligt, samt ved anden force majeure.

Afbestilling: En ordre kan annulleres indtil 4 uger før levering. Derefter tilbagebetales depositummet ikke.

Anvendelse: Der må hverken grilles eller anvendes sodende lys inde i eller i nærheden af teltet. Teltdugen skal beskyttes mod skarpe kanter, og der må ikke opsættes klistermærker eller tape m.m., da limen ødelægger teltdugen.

Der gøres opmærksom på, at gulve lægges, så de følger terræn. Gulvet skal være rengjort ved afhentning.

Ansvar: Lejer er ansvarlig for rengøring af det lejede materiel, hvis intet andet er aftalt. Det lejede materiel gennemgås i fællesskab inden nedtagelse.

Erstatningsansvar. Lejer er erstatningspligtig overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede medens dette er i dennes varetægt.

       Med sin underskrift tilkendegiver lejer at have læst og forstået det ovenstående