Ansøgnings skema udviklingspuljen

  

1. Stiles til Sponsorudvalget Højby Skytte- og Gymnastikforening.

2. Ansøger

a) Navn og/eller afdeling under Højby S&G

b) Kontaktperson

c) E-mailadresse på kontaktperson

d) Tlfnr. E- mobilnr. på kontaktperson

3. Projektbeskrivelse og formål

4. Tids- og handlingsplan

5. Støttebeløb der ansøges

6. Er der søgt fra andre?

7. Supplerende oplysninger

8. Bilag vedlagt

a) Detaljeret projektbeskrivelse

b) Redegørelse for projektets samlede økonomi

c)

d)

e)

Dato:________________

Underskrift af kontaktperson:___________________________

Højby Skytte- og Gymnastikforenings Sponsorudvalg sorterer pr. 01.01.08 i et fællesudvalg under Gymnastik-, Fodbold- og Håndbold samt Skytteafdelingen. Det fælles udvalg har som formål at arbejde for hele den frivillige idrætsforening Højby Skytte- og Gymnastikforening. Højby S&G er på vej til 1900 medlemme